donderdag 15 september 2016

Geheugenkliniek.

terwijl de zon
probeert om de kamer kleur te geven
wacht ik op een volgend onderzoek
de vreemdste gedachten dwalen door mijn kop
en raken mijn cortex

of is mijn interpretatie
te gek om los te lopen

zou kunnen
ik ben immers in
een geheugenkliniek

maandag 6 juni 2016

initiatie

fijne zwarte gladde zijde voor mijn gesloten ogen

ik zie mijn moeder

zij is stervend

glimlacht ze
of
lacht ze me uit

krakende onwezenlijke geluiden

mijn hoofd is leeg
ik weet niet waar, wie, waarom
ik besef zelfs niet meer of

ik draai rond
struikel

word opgevangen
chaotisch lawaai

ik vat de oorsprong niet
mijn wereld tolt

zou ik ronddraaien in het heelal
welk heelal?
van wie?
mijn heelal?

ben ik een planeet tussen talloze andere planeten ?
word ik stilaan gek
wie ondersteunt mij?
want ik struikel
val
mijn adem stokt
ik lijk te stikken

die vervloekte fijne gladde zwarte zijde voor mijn gesloten ogen
al dat lawaai
dat van nergens
en van overal komt
luid
te luid
vaag geroezemoes
van waar
links, rechts,voor, achter mij

algehele verdwazing


knellingen rond mijn middel
gevangen in mijn hoofd
stekende pijn
kwelling

ik kan heden niet meer scheiden van verleden
ik zie geen toekomst
ik wankel
ik struikel

wie vangt mij op
ik denk plots aan water
aan hellevuur

ik hoor stemmen
begrijp de woorden niet

woorden
te veel woorden
enkel klank
soms vriendelijk
soms afstotend
ranzige smaak in mijn mond

ik draai rond als een tol
geen enkel houvast

moederschoot
vruchtwater
zeegeruis
golven?
striemende wind
gek!

die fijne zwarte gladde zijde voor mijn open ogen
krijgt een kleur

welke kleur

ik herken ze niet
een spectrum van kleuren misschien

waarom hoor ik Mozart?
waarom word ik rustig?

die fijne zwarte gladde zijde voor mijn open ogen is wit geworden

ik zie nog steeds
mijn moeder
ze lacht naar mij
en weent

woensdag 30 maart 2016

Vivat semper vivat!

ween niet Br
wees blij
laten we klinken op het leven
op de vele mooie momenten samen
we gaan
jij eerst
of ik
het eeuwige Oosten
lacht ons toe
laat ons klinken
nu... nu

Wereld.

De wereld
ook mijn wereld
verwondert me steeds weer
dwars kijk ik er doorheen
maar begrijp er niets van

mijn zoeken naar het waarom
het van waar
levert geen resultaat
evenmin als het zinloze waarheen

ik ga van het niets naar het niets

waarom de inspanning dan?
waarom geen HALT?
in volle besef
en met verantwoordelijkheid

een onbestemde angst
of een respect voor verdriet van anderen

gewoon gebrek aan moed!

donderdag 3 maart 2016

Zus

Een verjaardag
geen koffie
geen pannenkoek
geen muziek
het trieste gevolg
van
de dood
in stilte
was
je jarig
ik was
stil
de regen
deerde
me niet
Ik bleef
stil
kijken
naar de
regen
in
mijn hart
geen muziek
geen pannenkoek
we missen je
zus

Rudi Bottu

dinsdag 16 juni 2015

Andreas Vesalius

bij valavond

de zon
heeft haar kracht verloren

de maan
zij staat er alleen voor

rillig kil voelt de lucht
gunstig weet ik
is dit alles mij gezind

met gehaaste pas
stap ik
naar de galgenberg

in de verte
hoor ik de avondklok luiden

ik word
de mistige clochard

zorgvuldig
kijk ik rondom mij
en kies haastig het materiaal
waarvoor ik gekomen ben

in mijn hoofd
zat reeds het doel
gebeiteld
dat ik vandaag
hier en nu
voor ogen heb


mijn zoeken
wordt beloond

snel en met nauwkeurigheid
verricht ik mijn werk
ik weet nu al dat ik weldra
de vruchten
zal kunnen plukken
van deze arbeid

en
dat ik mijn kennis
zal kunnen  uitdragen
ze
ten dienste zal kunnen stellen

van andere zoekenden

wij bestuderen Galenus
wikken en wegen
zijn stellingen
zijn beweringen

vaak
te vaak
merken we
zijn het beweringen
stellingen
zonder afdoend bewijs
niet gestoeld op
wetenschappelijk onderzoek

wij stellen ons tot doel
proefondervindelijk
te arbeiden
te zien
te voelen
te zoeken
te experimenteren
samen te werken
samen te denken
samen besluiten te trekken

toch arbeid ik vaak nog
in eenzaamheid
aan de snijtafel
in de hoek van mijn studeerkamer

ik leer
van de doden

in stilte neem ik waar
wat niemand voor mij
ooit zag

ik probeer tot
vlijmscherpe conclusies
te komen

intens werk ik
vol overgave
en deel dan mee
aan de andere zoekenden
die mijn leerlingen
zijn


de inquisitie
Compostella
Antwerpen
wilde verhalen

mijn inzicht blijft levendig
mijn verstand intact
ik blijf denken
ik blijf arbeiden

mijn kritische geest
is gescherpt
mijn ogen blijven waarnemen
ik blijf conclusies
trekken
verbanden leggen
zien en mededelen
waar en wanneer ik kan

mijn lichaam verzwakt
ik hunker
naar mijn thuishaven
waar ik gelukkig was

maar ik ben
van overal
van het noorden tot het zuiden
van het westen tot het oosten
van het zenit
tot het nadir

mijn leerlingen
mijn gezellen
zij worden de meesters
van de toekomst
zij zetten
mijn werk verder

ik
ik kan rustig slapen
mijn taak is
volbracht
ik ben mijn weg gegaan

ik
ik blijf leven
in het centrum
van mijn revolutie
maandag 2 februari 2015

sneeuwt het in de regen
of schijnen de donkere wolken
licht dat vergeten is door sterren?
is het droge water
gevonden in de morgen
een straling van de maan?
welk vuur
zal de branden blussen?
de duisternis van het licht
gevonden in een boek
is geel een kleur?

rudi bottu